Francuska branża telekomunikacyjna rozważa możliwość solidarnej kasacji ofert stacjonarnego dostępu do internetu bez limitów transferu danych – doniósł serwis internetowy Owni, powołując się na poufne dokumenty Federation Francaise des Telecoms (FFT), organizacji francuskich operatorów. Cytowany przez Wall Street Journal (WSJ) szef tej organizacji, Yves Le Mouel powiedział: – Koniec nielimitowanego dostępu jest sprawą przesądzoną.

Nie jest to na razie takie oczywiste, ponieważ indagowani przez WSJ członkowie FFT, SFR i Bouygues Telecom, nie zamierzają wycofywać się z aktualnego modelu sprzedaży usług dostępowych. France Telecom wypowiada się dwuznacznie. We wrześniu operatorzy mają podjąć dalszą dyskusję w tej sprawie.

Wynikła ona w kontekście konsultacji, jakie prowadzi francuski regulator ARCEP w sprawie przejrzystości parametrów usług internetowych (taka dyskusja toczy się również w Polsce). Operatorzy wysuwają argument, że jakiekolwiek nowe restrykcje mogą spowodować konieczność ograniczenia usług dostępowych, np. pod względem nielimitowanego transferu danych. Tym bardziej, że wciąż aktualne pozostaje pytanie o sfinansowanie kosztów obsługi rosnącego wolumenu danych generowanego przez niezależnych wydawców internetowych.