Regionalne węzły telekomunikacyjne połączone siecią WAN, zbudowaną na zasobach sieci systemu OST 112, udostępnianie usług VoIP i transmisji danych w tejże sieci – to najkrócej ujmując projekt Ogólnopolskiego Cyfrowego Systemu Łączności, który chce budować Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a jaki pod koniec lipca opublikowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. rpkom.pl otrzymał kilka informacji na temat projektu, jaki w konsultacjach społecznych udostępniło MSWiA.

Wedle naszych informacji MSWiA planuje integrację już istniejących w administracji publicznej zasobów teleinformatycznych i umożliwienie dzięki nim i poprzez nie wymiany informacji między systemami informatycznymi różnych jednostek administracyjnych. Nowa sieć miałaby także integrować komunikację między istniejącymi i budowanymi radiowymi systemami komunikacyjnymi służb ratowniczych.

Miałaby się tym zajmować bliżej jeszcze nieokreślona instytucja „brokera telekomunikacyjnego”. Najprawdopodobniej dokonałby on integracji zasobów w ramach nowej sieci i udostępniał usługi w niej. Ich odbiorcami miałyby być jednostki administracji publicznej. Jak na razie MSWiA nie poinformowało o liczbie, ani lokalizacji węzłów usługowych, ani szczegółach technicznych usług, jakie miałyby być w nich dostępne.

Według MSWiA korzyści z realizacji tego projektu, to obniżenie kosztów usług teleinformatycznych dla administracji publicznej. Skali oszczędności resort nie podał. Zaznaczył jednak w swoich dotychczasowych wyjaśnieniach, że na obecnym etapie jest to generalnie tylko koncepcja, która zostanie – ewentualnie – doprecyzowana w studium wykonalności.

MSWiA chciałoby realizować projekt w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. Wartość projektu szacowana jest na 360 mln zł.