Narodowy Bank Polski zlecił NextiraOne Polska, z pominięciem procedury przetargowej, świadczenie usług serwisu urządzeń sieciowych.Jego wartość wynosi 2,82 mln zł brutto.

Zamówienie dotyczy nowych urządzeń zainstalowanych w sieci LAN/WAN/WLAN banku centralnego. Obejmuje m.in.: świadczenie usług wsparcia technicznego dla teleinformatycznej infrastruktury dostępowej do centralnych systemów bankowych oraz komputerowej sieci rozległej i instalacji lokalnych sieci komputerowych obiektów NBP. Kontrakt obejmuje serwis prewencyjny, usuwanie awarii oraz usługi dodatkowe.

NextiraOne Polska zdobyła umowę bez przetargu, bo jest ona uzupełnieniem podstawowej umowy serwisowej, którą firma zawarła z NBP wiosną 2010 r. Obowiązuje cztery lata. Jej wartość wynosi 19,25 mln zł netto.