Na około 25 proc. można szacować liczbę nowych linii ADSL, które wybudowała lub zmodernizowała Telekomunikacja Polska w ramach zobowiązań podjętych w 2009 r. wobec Urzędu Komunikacji Elektronicznej – wynika z naszych informacji. Sama TP nie chce podać informacji o odsetku komercyjnie sprzedanych łączy.

Wedle ostatnio podawanych przez nią informacji łączna liczba linii uaktywnionych na mocy porozumienia z UKE wyniosła 615 tys. z czego 218 tys., to linie nowe, a 397 tys. zmodernizowane. Przypomnijmy, że wedle umowy operator do końca przyszłego roku ma oddać łącznie do eksploatacji 1 mln linii o przepustowości nie mniejszej, niż 6 Mb/s i 200 tys. o przepustowości nie niższej, niż 2 Mb/s.

Według naszych informacji TP sama dokładnie nie zna liczby sprzedanych linii, powstałych na mocy porozumienia. Wynika to z trudności w wyodrębnieniu różnych linii inwestycyjnych i powstałych dzięki nim łączy. Siłą rzeczy „twardych” statystyk nie ma, a jedynie szacunki.