Wczoraj późnym wieczorem Senat przyjął projekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, regulujący zasady świadczenia usług poprzez numery o podwyższonej płatności.

W porównaniu, do wersji przyjętej przez Sejm Senat zaproponował kilka poprawek, m.in. uściślenie progów kwotowych, powyżej których abonent ma prawo żądać zablokowania usług premium rate, zasad informowania o przekroczeniu tych progów w sieciach stacjonarnych (trzykrotna próba telefonicznego kontaktu w ciągu 24 godzin). Co więcej, przedsiębiorcy telekomunikacyjni mieliby otrzymać 6 miesięcy na techniczne dostosowanie swoich sieci do nowych wymogów, o jakich mówi art. 64 a Prawa telekomunikacyjnego (w redakcji senackiej).

Z uwagi na dokonane przez Senat poprawki projekt nowelizacji wraca do Sejmu poczynając od czytania w Komisji Infrastruktury (dzisiaj lub jutro). Niewykluczone, że Sejm przegłosuje ponownie nowelizację jeszcze w tym tygodniu.