Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) opublikowała dziś ogłoszenie o tym, że 31 października rozpocznie się tegoroczny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.4 POIG (budowa sieci ostatniej mili).

Wnioski można będzie składać 30 grudnia 2011 roku. Projekty kwalifikujące się do dofinansowania w ramach tego działania polegają na realizacji usługi przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej w celu dostarczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu użytkownikowi końcowemu przez zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym.

Minimalna kwota dofinansowania to 30 tys. zł., a maksymalny czas realizacji projektu to 24 miesiące. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

W tegorocznym konkursie zmieniają się istotnie kryteria oceny wniosków w stosunku do poprzednich naborów. Teraz na pozytywną oceną mogą liczyć te projekty, które przewidują budowę sieci w obszarach, gdzie poziom nasycenia usługami dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mbit/s będzie niższy niż 30 proc. w dniu ogłoszenia konkursu.