P4, operator sieci Play, poinformował dziś, że odwoła się od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 23 listopada nałożył 113 mln zł kary na cztery sieci komórkowe stwierdzając, że utworzyły kartel. Zdaniem UOKiK, Plus, Orange, T-Mobile i Play uzgadniały działania, prowadzące do zablokowania rozwoju usługi telewizji mobilnej przez spółkę Info-TV-FM.

Dzisiejszy komunikat P4 oznacza, że Play dołączył do pozostałej trójki, która już w dniu wydania decyzji przez urząd antymonopolowy zapowiedziały, że się od niej odwołają.

Operator po analizie uzasadnienia decyzji UOKiK z dnia 23 listopada 2011 w sprawie nałożenia kary na P4 za rzekome niedozwolone porozumienie postanowił odwołać się od tej decyzji i skierować sprawę na drogę sądową.

Przedstawiona w uzasadnieniu UOKiK argumentacja nie wskazuje na jakiekolwiek potwierdzenie zarzutów, że P4 czy jego reprezentanci byli zaangażowani w rzekome niedozwolone porozumienie. Przedstawione argumenty bardzo wybiórczo i w nieprecyzyjny sposób oddają stan faktyczny. Operator jest przekonany, że nie ma żadnych dowodów, o zamiarze udziału czy udziale w jakiejkolwiek zmowie.

Spółka była otwarta na współpracę z urzędem, czego doskonałym przykładem była pełna przejrzystość udostępnionych materiałów i otwartość pracowników podczas kontroli przeprowadzonej w spółce – brzmi komunikat P4. Kara nałożona na spółkę wyniosła ok. 11 mln zł. Kary na jego konkurentów w granicach 30 mln zł.