Instytut Łączności kończy prace nad udoskonalaniem Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS), który będzie wykorzystywany do zbierania danych od operatorów podczas inwentaryzacji sieci, którą Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadzi na początku przyszłego roku.

Wersja 2.2 systemu SIIS ma być gotowa na 20 grudnia 2011 roku i w dniu tym w siedzibie Instytutu Łączności w Warszawie, odbędzie się spotkanie, na którym instytut przedstawi wyniki ostatnich testów nowego systemu, w który brali udział operatorzy oraz podsumuje dotychczasowe działania związane z inwentaryzacją infrastruktury.

Pokazane zostaną także dalsze plany rozwoju systemu. Przewidziana jest też dyskusja z udziałem prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiębiorców branży telekomunikacyjnej.