GSMA oszacowała, że rynek komunikacji mobilnej Europie osiągnie w 2020 roku wartość 760 mld euro.

Jednak na tym, wkład branży mobilnej w gospodarkę europejską się nie kończy – podkreśla GSMA. Na Starym Kontynencie w sektorze tym pracuje bowiem 370 tys. osób, w a kolejne 1,3 mln osób ma zatrudnienie dzięki kooperacji z branżą mobilną.

GSM prognozuje, że w najbliższych pięciu latach rynek mobilnego Internetu będzie rósł w średnim tempie 90 proc. To zaś przyczyni się do zwiększania inwestycji  i wprowadzania innowacji.

– Branża mobilna w ciągu 20 lata stała się jednym z fundamentów europejskiej gospodarki. Jej wielkość jest dziś porównywalna z przemysłem lotniczym, a w tym rankingu wyprzedziła sektor farmaceutyczny. W 2010 roku wygenerowała ona przychody w wysokości 174 mld euro, a dzięki jej rozwojowi  zatrudnienie ma blisko 1,7 mln osób w Europie – podsumowała raport Anne Bouverot, dyrektor generalny GSMA.