Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi zleciło firmie DGT serwis pogwarancyjny urządzeń telekomunikacyjnych (centrale telefoniczne DGT, multipleksry MX-64, DXC-64, DXC-256, SZ-DGT) pracujących w resortowej sieci telekomunikacyjnej MON.

Porozumienie dotyczy 2012 r. Jego wartość to 7,52 mln zł netto. Budżet przygotowany przez zamawiającego miał wartość 8,21 mln zł netto. Wybór wykonawcy został dokonany w ramach procedury negocjacyjnej z uprzednim ogłoszeniem.