Taka jest dotychczasowa wartość kontraktów zawartych na mocy umowy ramowej przez polskiego integratora Wind Mobile z grupą France Telecom. Spółka poinformowała o przedłużeniu umowy z FT na kolejnych 12 miesięcy.

WindMobile dostarcza grupie tzw. halodzwonki (ang.ringback tones) odgrywane użytkownikom sieci podczas oczekiwania na połączenie. Jak informuje spółka jedynym odbiorcą usług z grupy FT jest obecnie PTK Centertel, ale „ponieważ mamy otwartą drogę do całej grupy pracujemy nad rozszerzeniem działań na całą Europę”.

Poza polskim Orange dzwonki kupują od WindMobile również Polska Telefonia Cyfrowa, Polkomtel, P4 oraz islandzki operator Nova. Usługa WindMobile ma obecnie 4,9 mln aktywnych użytkowników.