Największy alternatywny operator telekomunikacyjny w dosyć enigmatyczny sposób tłumaczy powód wydzielenia spółki Netia Brand Management (NBM)i wniesienia doń praw do marki Netia – o którym informował pod koniec ubiegłego tygodnia. Przypomnijmy, że Netia wyceniła ten aport na 311 mln zł.

– Celem wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład której wchodzi marka Netia i przeniesienia jej do oddzielnej spółki było zachowanie spójności komunikacyjnej marki, zarówno w samej Netii i jej obszarach funkcjonalnych, jak i w całej grupie Netia, powiększonej ostatnio o spółki Dialog i Crowley. Osobna, wydzielona struktura zapewni przejrzystość i koordynacje wszelkich działań we wszystkich obszarach komunikacji marki, co jest istotne biorąc pod uwagę  stale rosnącą skalę działań grupy Netia – poinformowała nas Netia w odpowiedzi na pytanie o powód wydzielenia NBM.

Tego typu operacje jednak przyczyniają spółkom oszczędności podatkowych. Spółka, do której wnoszone są prawa do marki uwzględnia ich wartość w swoich księgach, amortyzując przez określony czas, co zmniejsza podstawę jej opodatkowania. Spółka-matka zazwyczaj płaci jej bowiem za prawa do korzystania z marek. Korzyści osiągane są na poziomie całej grupy, ale ich skala (czy w ogóle zaistnienie) zależą od wyników finansowych spółki. Ponadto oszacowanie wartości marki zwykle prowadzi do podsienie aktywów całej grupy kapitałowej.