Urząd Komunikacji Elektronicznej organizuje 18 stycznia przyszłego roku debatę „Problematyka lokalizacji kanałów technologicznych i kanalizacji kablowej w pasie drogowym”.

Przyjęta w zeszłym roku megaustawa miała ułatwić planującym inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową operatorom dostęp do kanałów technologicznych. Szacuje się bowiem, że firma planująca np. wybudowanie sieci światłowodowej wzdłuż szlaku komunikacyjnego, na przeprowadzenie takiej inwestycji potrzebuje około dwóch lat. Najbardziej czasochłonne jest zdobycie różnego rodzaju pozwoleń i przebrnięcie prawnych formalności.

Przepisy megaustawy stanowią, że zarządca dróg krajowych i autostrad planując inwestycję powinien w niej uwzględnić budowę kanału technologicznego, w którym operatorzy będą mogli układać swe kable. W przypadku dróg lokalnych nie jest to jednak obowiązek bezwzględny. Od budowy kanału można odstąpić, gdy w terminie 60 dni od ogłoszenia informacji o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi nie zgłosi się żaden przedsiębiorca zainteresowany udostępnieniem mu takiego kanału.

Wielu operatorów sygnalizowało problemy w porozumieniu się z zarządcami dróg w tej kwestii, mimo obowiązywania megaustawy. Dlatego też UKE organizuje w tej sprawie debatę, na którą planuje zaprosić operatorów, izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak i zarządcy dróg (w tym GDDKiA, zarządcy wojewódzcy, zarządcy miejscy z największych miast Polski). W jej trakcie mają być poruszane takie problemy jak opłaty za zajęcie pasa drogowego czy udostępnienie kanału technologicznego, jak również kwestia definicji i przeznaczenia (rodzaj możliwej do umieszczenia infrastruktury) kanału technologicznego.