Przegląd prasy – czwartek 22 grudnia

Publikacja: 22.12.2011 08:11

[srodtytul]Gazeta Wyborcza / Wyborcza.biz[/srodtytul]

Streżyńska: Normalnie pracuję i próbuję się dostać do ministra Boniego

Przemysław Poznański

Nowe porozumienie z TP, którego efektem będą nowe światłowody i walka z nieuczciwymi usługami internetowymi. To tylko niektóre zadania dla UKE na najbliższe lata – przekonuje Anna Streżyńska, prezes Urzędu.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,10850837,Strezynska__Normalnie_pracuje_i_probuje_sie_dostac.html

[srodtytul]Parkiet[/srodtytul]

Inwestycje spadają

Dariusz Wolak

2011 r. przyniósł spadek inwestycji operatorów w sieci teleinformatyczne w Polsce – wynika z danych zgromadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w raporcie o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej w naszym kraju. To pierwszy raport na ten temat i jak zastrzega UKE, może być niepełny.

http://www.parkiet.com/artykul/1155547-Inwestycje-spadaja.html

[srodtytul]Rzeczpospolita[/srodtytul]

Giganci walczą o producenta BlackBerry

Aleksandra Stanisławska

Mi­cro­soft i No­kia roz­wa­ża­ją prze­ję­cie Re­se­arch In Mo­tion (RIM), pro­du­cen­ta te­le­fo­nów Black­Ber­ry. Ofer­ta Ama­zo­na, rów­nież za­in­te­re­so­wa­ne­go tym za­ku­pem, mia­ła po­noć zo­stać przez RIM od­rzu­co­na.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1106245_Giganci_walcza_o_producenta_BlackBerry.html (dostęp płatny)

W Ameryce Apple powstrzymał HTC

Aleksandra Stanisławska

Woj­ny pa­ten­to­wej ciąg dal­szy: HTC na­ru­szył je­den z pa­ten­tów Ap­ple’a i nie bę­dzie mógł sprze­da­wać te­le­fo­nów za oceanem. Za­kaz ma wejść w ży­cie 19 kwiet­nia 2012 ro­ku. Ame­ry­kań­ska Ko­mi­sja ds. Han­dlu Mię­dzy­na­ro­do­we­go uzna­ła ra­cję Ap­ple’a oska­rża­ją­ce­go HTC o na­ru­sze­nie swo­ich pa­ten­tów w smart­fo­nach z sys­te­mem An­dro­id.

http://www.ekonomia24.pl/artykul/706184,776904-Apple-wygral-w-sadzie-z-HTC.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Gazeta Wyborcza / Wyborcza.biz[/srodtytul]

Streżyńska: Normalnie pracuję i próbuję się dostać do ministra Boniego

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek