Przegląd prasy – czwartek 22 grudnia

Publikacja: 22.12.2011 08:11

[srodtytul]Gazeta Wyborcza / Wyborcza.biz[/srodtytul]

Streżyńska: Normalnie pracuję i próbuję się dostać do ministra Boniego

Przemysław Poznański

Nowe porozumienie z TP, którego efektem będą nowe światłowody i walka z nieuczciwymi usługami internetowymi. To tylko niektóre zadania dla UKE na najbliższe lata – przekonuje Anna Streżyńska, prezes Urzędu.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,10850837,Strezynska__Normalnie_pracuje_i_probuje_sie_dostac.html

[srodtytul]Parkiet[/srodtytul]

Inwestycje spadają

Dariusz Wolak

2011 r. przyniósł spadek inwestycji operatorów w sieci teleinformatyczne w Polsce – wynika z danych zgromadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w raporcie o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej w naszym kraju. To pierwszy raport na ten temat i jak zastrzega UKE, może być niepełny.

http://www.parkiet.com/artykul/1155547-Inwestycje-spadaja.html

[srodtytul]Rzeczpospolita[/srodtytul]

Giganci walczą o producenta BlackBerry

Aleksandra Stanisławska

Mi­cro­soft i No­kia roz­wa­ża­ją prze­ję­cie Re­se­arch In Mo­tion (RIM), pro­du­cen­ta te­le­fo­nów Black­Ber­ry. Ofer­ta Ama­zo­na, rów­nież za­in­te­re­so­wa­ne­go tym za­ku­pem, mia­ła po­noć zo­stać przez RIM od­rzu­co­na.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1106245_Giganci_walcza_o_producenta_BlackBerry.html (dostęp płatny)

W Ameryce Apple powstrzymał HTC

Aleksandra Stanisławska

Woj­ny pa­ten­to­wej ciąg dal­szy: HTC na­ru­szył je­den z pa­ten­tów Ap­ple’a i nie bę­dzie mógł sprze­da­wać te­le­fo­nów za oceanem. Za­kaz ma wejść w ży­cie 19 kwiet­nia 2012 ro­ku. Ame­ry­kań­ska Ko­mi­sja ds. Han­dlu Mię­dzy­na­ro­do­we­go uzna­ła ra­cję Ap­ple’a oska­rża­ją­ce­go HTC o na­ru­sze­nie swo­ich pa­ten­tów w smart­fo­nach z sys­te­mem An­dro­id.

http://www.ekonomia24.pl/artykul/706184,776904-Apple-wygral-w-sadzie-z-HTC.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Gazeta Wyborcza / Wyborcza.biz[/srodtytul]

Streżyńska: Normalnie pracuję i próbuję się dostać do ministra Boniego

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu