Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przesłała do UKE swoją opinię w sprawie projektu dokumentacji przetargowej na częstotliwości z pasma 1800 MHz.

UKE planuje przeprowadzenie dwóch przetargów: na jeden blok 2 x 10 Mhz i na trzy bloki 2 x 5 MHz. W pierwszym przetargu decydującym kryterium będzie wpływ na konkurencję rynkową. W drugim zadeklarowana opłata i wiarygodność finansowa uczestnika.

Według KIKE proponowane przez UKE kryterium konkurencyjności to dobre rozwiązanie. Izba podkreśla, że w przetargach na rozdysponowanie częstotliwości prawidłowe i zgodne z prawem jest stanowisko Prezesa UKE polegające na wyborze „warunków zachowania konkurencji” jako najistotniejszego kryterium oceny ofert.

„Fiskalne kryterium maksymalizacji opłat do Skarbu Państwa może mieć istotne znaczenie wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, w których nie występują żadne zagrożenia dla stanu konkurencji na rynku i jednocześnie nie ma żadnych celów regulacyjnych, które mogłyby być zrealizowane poprzez stosowanie kryteriów pro-konkurencyjnych. Taka sytuacja – jak wprost stwierdza to Prezes UKE – nie zachodzi obecnie w odniesieniu do częstotliwości 1800 Mhz” – argumentuje KIKE