We środę o 13.00 a nie dopiero we czwartek Senat podejmie w porządku obrad zatwierdzenie nominacji nowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W ubiegłym tygodniu – po burzliwej debacie – Sejm przyjął wysuniętą przez premiera Donalda Tuska kandydaturę Magdaleny Gaj, która dzisiaj wciąż jeszcze pełni funkcję wiceministra w resorcie administracji i cyfryzacji do spraw łączności.

Polityczna dyskusja w Sejmie spowodowała, że kandydaturę Magdaleny Gaj przegłosowano niewielką przewagą głosów rządzącej koalicji. W Senacie pozycja koalicji jest silniejsza (65 proc. miejsc), a więc mniejsza niepewność o wynik głosowania. Dyskusja nad tą kandydaturą może jednak być nie mniej gorąca, niż w Sejmie.

Aktualizacja

We środę pod wieczór Senat w głosowaniu zatwierdził decyzję Sejmu o powołaniu Magdaleny Gaj na stanowisko Prezesa UKE. Rozmowa z nowym szefem urzędu regulacyjnego rozpoczęła się ze znacznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnego planu, a formalne głosowanie odbyło dopiero po późnopopołudniowej przerwie w obradach. W głosowaniu wzięło udział 86 senatorów, z których 65 głosowało za zatwierdzeniem wyboru, 20 przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.