Przegląd prasy – piątek 17 lutego

Publikacja: 17.02.2012 08:30

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Komputery wypierają telewizory

Patrycja Otto, Janusz Kowalski

Ubiegły rok przyniósł 8-proc. spadek produkcji odbiorników TV – wynika z danych GUS. Na terenie Polski zrobiono ich 24 mln. Pogorszenie koniunktury widać nie tylko na rynku zagranicznym, lecz także krajowym. W 2010 r. Polacy kupili 2 mln sztuk telewizorów. W 2011 r. według wstępnych szacunków popyt spadł do 1,9 mln sztuk. Niekorzystnie na koniunkturę w Polsce wpływać będzie nasycenie gospodarstw domowych odbiornikami telewizyjnymi. Co więcej, część osób rezygnuje z posiadania telewizorów. Potwierdzają to dane GUS. Wynika z nich, że w 2010 r. 98,4 proc. gospodarstw domowych było wyposażonych w odbiorniki telewizyjne – to o 0,1 pkt proc. mniej niż w latach 2006 – 2008.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=399422 (dostęp płatny)

Allianz TFI uwierzyło w LTE

Michał Fura

Allianz TFI przekroczyło 5 proc. udziałów w akcjonariacie NFI Midas, kontrolowanym przez Zygmunta Solorza-Żaka. Notowana na giełdzie spółka buduje sieć szybkiego, mobilnego internetu w technologii LTE, pozwalającego na transmisję danych z prędkością 150 Mbit/s. Usługę sprzedają klientom należące do Solorza-Żaka Polkomtel, operator sieci Plus, i platforma satelitarna Cyfrowy Polsat.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=399469 (dostęp płatny)

Rynek rośnie za wolno, dlatego telekomy stawiają na sojusze z branżą IT

Michał Fura

Serwery w chmurze i oprogramowanie do prowadzenia firmy – telekomy szukają nowych źródeł przychodów. Najnowszy pomysł branży telekomunikacyjnej na biznes to partnerstwa i wspólne usługi z firmami sektora IT. Usługi hostingowe wprowadził właśnie Polkomtel, operator sieci Plus, za pośrednictwem którego można wynająć domenę, serwer pocztowy, a nawet sklep internetowy. Usługa skierowana jest do wszystkich klientów, ale szczególnie do mikrofirm – wypożyczenie domeny kosztuje od 10 zł netto. Operator nie oferuje jednak usługi samodzielnie, lecz w partnerstwie z jedną z największych firm hostingowych w Polsce – Home.pl.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=399450 (dostęp płatny)

Dzięki dotacjom na wsi pojawi się szybki internet

Łukasz Kuligowski

Gminy wiejskie będą mogły liczyć na zwrot nawet 90 proc. kosztów poniesionych na inwestycje związane z zapewnieniem dostępu do szerokopasmowego internetu swoim mieszkańcom. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013, który przygotowało ministerstwo rolnictwa.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=399333 (dostęp płatny)

[srodtytul]Gazeta Wyborcza/Wyborcza.biz[/srodtytul]

Smartfonem po taksówkę. Łukasz Wejchert inwestuje w iTaxi

Tomasz Grynkiewicz

Były szef Onetu i wiceprezes Grupy TVN inwestuje w iTaxi – aplikację na smartfony, który ma ułatwić zamawianie taksówek. iTaxi to pomysł spółki eo Networks zajmującej się tworzeniem oprogramowania na zamówienie dla firm, głównie z branży finansowej, telekomunikacyjnej i mediów. Jej prezes Stefan Batory z Wejchertem zna się od kilkunastu lat. – Jeszcze z czasów portalu Ahoj.pl, razem tworzyliśmy stacjonarny internet. A teraz przyszedł czas na internet mobilny – mówi były szef Onetu.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11163656,Smartfonem_po_taksowke__Lukasz_Wejchert_inwestuje.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Parkiet[/srodtytul]

NFi Midas: Fundusze Allianzu nad progiem

Urszula Zielińska

Blisko 15,12 mln akcji NFI Midas, czyli 5,1 proc. wszystkich, i taką też pulę głosów na walnym zgromadzeniu NFI Midas mają dwa fundusze Allianzu: Platinium FIZ?i FIO – poinformowała wczoraj spółka. To potwierdzenie naszych publikacji sprzed tygodnia, zgodnie z którymi instytucje finansowe interesują się udziałem w emisji akcji z prawem poboru NFI Midas. Fundusz kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka chce wyemitować blisko 1,2 mld walorów po 0,7 zł. Większość z nich obejmą wehikuły głównego właściciela (to zapłata za wniesienie udziałów spółki Aero 2). Papiery za około 280 mln zł są zaś przeznaczone do pozostałych inwestorów giełdowych.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/726211_NFi_Midas:_Fundusze_Allianzu_nad_progiem.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Puls Biznesu/PB.pl[/srodtytul]

Łukasz Wejchert inwestuje w iTaxi

Magdalena Wierzchowska

Były prezes Onetu nie wyklucza kupna portalu, który przez lata rozwijał. Na razie będzie rozwijał startupy. Łukasz Wejchert, wieloletni prezes Onetu, który niedawno sprzedał wszystkie swoje udziały w ITI, ujawnił szczegóły swojego pierwszego przedsięwzięcia. To start-up iTaxi, w którym syn Jana Wejcherta obejmie mniejszościowe udziały. Większościowe będą należeć do eo Networks. iTaxi opracowała system pozwalający zamówić taksówkę ze smartfona. Taksówkarze dostają terminal i software, klient ściąga aplikację i może w czasie rzeczywistym znaleźć taksówkę najbliższą miejscu, w którym się znajduje.

http://teleinformatyka.pb.pl/2559378,43262,lukasz-wejchert-inwestuje-w-itaxi (dostęp płatny)

Szklany ekran walczy o pasma z internetem

Magdalena Wierzchowska

Do wyboru jest kilkadziesiąt kanałów TV lub więcej bezprzewodowej sieci. Rusza bitwa o częstotliwości. Telewizje, takie jak Polsat czy TVN, przejdą na nadawanie cyfrowe w lipcu przyszłego roku. Ta rewolucja w nadawaniu dla Kowalskiego oznacza po prostu zakup dekodera lub telewizora. Dla trzech największych stacji telewizyjnych, mających łącznie 90 proc. udziałów w rynku reklamowym, i trzech platform satelitarnych to wzmocnienie konkurencji na rynku. To jednak nie wszystkie skutki. Przejście na „cyfrę” uwolni też sporo częstotliwości cennych dla nadawców i teleoperatorów. Ich przeznacznie jest już wstępnie określone, ale debata o ostateczny podział rzadkiego dobra właśnie się zaczyna.

http://teleinformatyka.pb.pl/2559440,39337,szklany-ekran-walczy-o-pasma-z-internetem (dostęp płatny)

[srodtytul]Rzeczpospolita[/srodtytul]

Jak smartfony wykradają dane z książki adresowej

Piotr Kościelniak

Kolejny skandal dotyczący prywatności w Internecie. Aplikacje na komórki kopiują informacje o kontaktach użytkowników. Bez ich wiedzy. Imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy, adresy e-mail znajomych – wszystko, co znajduje się w książkach adresowych smartfonów, jest kopiowane i wysyłane na internetowe serwery twórców aplikacji. Sprawa wydała się, gdy jeden z użytkowników iPhone’a firmy Apple odkrył, że aplikacja Path skopiowała wszystkie jego kontakty.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1122418_Jak_smartfony_wykradaja_dane_z_ksiazki_adresowej.html (dostęp płatny)

Biurokracja odstrasza część przedsiębiorców od dotacji z Unii

Artur Osiecki

Fir­my do sta­ra­nia się o gran­ty z pro­gra­mu „In­no­wa­cyj­na go­spo­dar­ka” znie­chę­ca głów­nie biurokracja i dłu­gie pro­ce­du­ry. „In­no­wa­cyj­na go­spo­dar­ka” to głów­ne źró­dło do­ta­cji dla firm. Do­tych­czas za­war­ły one 7790 umów o do­fi­nan­so­wa­nie. Przed­się­bior­cy ak­tyw­nie ubie­ga­ją się o te pie­nią­dze, ale wska­zu­ją też na utrud­nie­nia.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1122501_Biurokracja_odstrasza_czesc_przedsiebiorcow_od_dotacji_z_Unii.html (dostęp płatny)

W sieci bez monitoringu

Barbara Szymańska

Nadzór nad wymianą plików jest sprzeczny z unijnymi przepisami System filtrowania informacji może naruszać prawa internautów Wyrok Trybunału ma znaczenie w sprawie ACTA. Dostawca Internetu nie może kontrolować użytkowników sieci, którzy ściągają nielegalne pliki. Wprowadzenie systemu filtrowania obejmującego wszystkich użytkowników, który ma zapobiec bezprawnemu ściąganiu plików, jest niezgodne z prawem UE – orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1122408_W_sieci_bez_monitoringu.html (dostęp płatny)

Atak SMS-owych naciągaczy

MK

Oszu­ści w spryt­ny spo­sób pró­bu­ją wy­łu­dzić pie­nią­dze. Pro­szą o do­ła­do­wa­nie kon­ta na ko­mór­ce. „Ma­mo, kup mi kar­tę za 50 zł  od plu­sa i wy­ślij kod na ten nu­mer. Pi­szę od ko­le­gi, bo ze­psuł  mi się te­le­fon” – ta­ki SMS otrzy­mał nasz re­dak­cyj­ny ko­le­ga. Pró­bo­wał od­dzwo­nić pod nu­mer, z któ­re­go przy­szła wia­do­mość, ale nikt nie pod­no­sił słu­chaw­ki. – Ani nie je­stem ma­mą, ani nie mam sy­na – dzi­wił się od­bior­ca wia­do­mo­ści. I na­brał po­dej­rzeń. Po­li­cjan­ci nie ma­ją wąt­pli­wo­ści: – To pró­ba wy­łu­dze­nia pie­nię­dzy.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1122360_Atak__SMS-owych_naciagaczy.html (dostęp płatny)

Dzwonisz pod 112? To dzwoń dalej

Izabela Kraj

Numer interwencyjny 112 nie zadziała na Euro tak, jak w całej Europie. Ratusz: – Nie można się spieszyć. Zbu­do­wa­ne za 40 mln zł przy ul. Ma­ry­nar­skiej Cen­trum Za­rzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go mia­ło  w peł­ni ru­szyć przed Eu­ro 2012. Ale są kło­po­ty, od mia­sta nie­za­leż­ne. Bu­dy­nek przy Ma­ry­nar­skiej już na­zy­wa się miej­skim ma­łym „pen­ta­go­nem”. Wy­po­sa­żo­ne jest w nowoczesny sprzęt, kom­pu­te­ry, or­to­fo­to­ma­py, z któ­rych po zbli­że­niu moż­na np. wy­czy­tać, kto jest wła­ści­cie­lem nie­ru­cho­mo­ści. Funk­cjo­nu­je sys­tem po­wia­da­mia­nia o lo­ka­li­za­cji tram­wa­jów po­zwa­la­ją­cy szyb­ko zo­rien­to­wać się, gdy jest awa­ria (co mi­nu­tę na ekra­nie po­ja­wia się sy­gnał ru­chu po­jaz­du).

http://archiwum.rp.pl/artykul/1122366_Dzwonisz_pod_112_To_dzwon_dalej.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Komputery wypierają telewizory

Pozostało 100% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów