Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął nabór na stanowisko zastępcy Prezesa. Nie było ono obsadzone od stycznia ubiegłego roku, czyli od odejścia z UKE Krzysztofa Dyla (przeszedł do Urzędu Transportu Kolejowego). Urząd regulujący rynek telekomunikacyjny zapowiedział wówczas, że nabór nie zostanie ogłoszony, dopóki nie rozstrzygnięta zostanie sprawa obsady stanowiska Prezesa wobec końca jego kadencji w maju 2011 r.. W styczniu bieżącego roku na stanowisko Prezesa formalnie została powołana przez parlament Magdalena Gaj.

Kandydat na jej zastępcę musi – na mocy warunków naboru – m.in. udokumentować 8-letni staż pracy w sektorze telekomunikacyjnym, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym. UKE czeka na aplikacje do 13 marca.

Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym Minister właściwy do spraw łączności, na wniosek Prezesa UKE, powołuje zastępcę Prezesa UKE, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw łączności odwołuje zastępcę Prezesa UKE, na wniosek Prezesa UKE.