Europejska organizacja zrzeszające krajowe ciała regulacyjne BEREC zaprosiła na warsztaty (15 marca w Brukseli) w związku z rewizją stanowisk (ang. common positions) odnośnie hurtowych rynków LLU, BSA oraz łączy dzierżawionych. BEREC prowadzi obecnie konsultacje nowych stanowisk w tej sprawie, które maja uwzględnić rozwój rynków szerokopasmowych. Na opinie zainteresowanych stron czeka do końca bieżącego miesiąca.

W ubiegłym tygodniu BEREC wystąpił z dokumentami konsultacyjnymi, w których przedstawił aktualne pryncypia regulacyjne, które chce poddać publicznej weryfikacji. BEREC przedstawił również dane ankietowe dotyczące opinii krajowych organów regulacyjnych na temat możliwości wdrażania do krajowych systemów prawnych zapisów sankcjonujących różne narzędzia regulacyjne na podstawie poszczególnych zapisów Dyrektywy Dostępowej i innych aktów prawnych na szczeblu unijnym.

Z przedstawionych przez BEREC danych wynika, że większość krajowych organów regulacyjnych nie ma problemu z podstawą wdrożenia, ani z samym wdrożeniem, większości niezbędnych – zdaniem BEREC – narzędzi regulacyjnych.

Dokumenty konsultacyjne BEREC wymieniają 12 zasad regulujących trzy powyższe rynki, m.in. ogólną zasadę niedyskryminacji, dostępność produktów hurtowych odpowiadających produktom detalicznym operatora zasiedziałego, proces wprowadzania tych produktów, dostępność systemów IT operatora zasiedziałego oraz izolację jego działów hurtowych i detalicznych, SLA dla usług hurtowych, mierzenie jakości ich udostępniania (KPI), separacje funkcjonalną, jako ostateczne narzędzie regulacyjne itp.