Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych (WPRT) wybudje 80 kilometrów sieci światłowodowej w Toruniu. Firma wygrała przetarg i podpisała już umowę na realizację projektu „Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia”.

Według Urzędu Miasta Torunia zainteresowanie przetargiem było spore, a oferta złożona przez zwycięzcę była o 700 tys. zł tańsza niż zakładali urzędnicy.

– Przedsięwzięcie przewidywali łącznie położenie 80 kilometrów sieci oraz podłączenie 173 punktów dostępowych o różnym charakterze. Będą to między innymi jednostki Urzędu Miasta Torunia i samorządu województwa, instytucje kultury, zakłady opieki zdrowotnej (63 jednostki), a także placówki oświatowe (24 pjednostki). Ponadto w 10 punktach Torunia – np. w urzędach skarbowych czy na dworcach – powstaną infokioski, w których będzie można poszukać różnych informacji na temat miasta – mówi Dariusz Madej, prezes zarządu WPRT. Wybudowana sieć będzie obejmować zarówno infrastrukturę pasywną, jak i aktywną.

Cały projekt ma kosztować 15,8 mln zł. WPRT zainkasują z tej puli prawie 12,3 mln zł. 2,3 mln zł miasto wniesie do projektu aportem w postaci zbudowanej wcześniej sieci łączącej m.in. budynki urzędu miasta. 10,1 mln zł to dofiansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Budowa sieci zakończona zostanie w listopadzie 2014 r.