Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wybór firmy, która przez najbliższe cztery lata będzie świadczyła na jej rzecz usługi telefonii komórkowej. Budżet przygotowany przez zamawiającego ma wartość 6,03 mln zł netto. Realizacja kontraktu zacznie się nie wcześniej niż 30 czerwca. Zainteresowane firmy mogą składać oferty w konkursie do 8 maja. Wadium ustalono na poziomie 40 tys. zł.

Operator komórkowy, z którym GDDKiA podpisze umowę, oprócz świadczenia usług telekomunikacyjnych, będzie odpowiadał za dostawę aparatów telefonicznych z akcesoriami (zostaną wymienione po dwóch latach) oraz modemów transmisji danych z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM.

Obecnie instytucja korzysta z prawie 6,2 tys. aparatów oraz prawie 500 modemów do bezprzewodowego dostępu do sieci.