Z Avocado, usługi bankowości mobilnej przygotowanej przez Bank Zachodni WBK i spółkę zależną PolkomtelaPolkomtel Business Development korzysta 30 tys. klientów – poinformował operator sieci Plus. To wynik osiągnięty od listopada ub.r., gdy usługa kierowana do osób indywidualnych korzystających z tej mobilnej sieci trafiła na rynek.

Aby utrzymać tempo przyrostu, operator poszerzy teraz ofertę Avocado o nowe usługi ubezpieczeniowe: będą nimi objęte np. przedmioty kupione przy użyciu karty powiązanej z kontem.

Dziś na ofertę Avocado składają się: konto mobilne z kartą zbliżeniową VISA, dostępem przez telefon, internet i w oddziałach BZ WBK  oraz pakiet benefitów finansowych dających możliwość obniżenia opłat  za usługi w Plusie.

Sieć Plus, podobnie jak konkurencja już od dłuższego czasu oferuje użytkownikom pakiety ubezpieczeniowe. Dla podróżnych ma Pakiet Bezpieczna Podróż( OC, Assistance, NWW w kooperacji z firmami Chartis oraz Europe Assistance Polska). Jak podaje, w tym roku aktywuje 110-120 takich pakietów miesięcznie. Jest to jednak usługa jednorazowa, a nie cykliczna. Klientom biznesowym Polkomtel proponuje np. możliwość ubezpieczenia samochodu.

Ubezpieczenia (od laptopa i telefonu po pakiet medyczny i ubezpieczenie szpitalne) sprzedaje także PTK Centertel, operator sieci Orange. Według informacji uzyskanej od operatora, ubezpieczyło się u niego ponad 260 tys. klientów.