Konsorcjum Exatela i Telekomunikacji Polskiej podpisało dziś umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na świadczenie usług telekomunikacyjnych – podał pierwszy z telekomów. Usługi obejmować będą transmisję danych wraz z usługami dodatkowymi oraz dzierżawę łączy teletransmisyjnych.

Przedmiot umowy obejmuje zestawienie 344 łączy w technologii MPLS pomiędzy jednostkami regionalnymi a centralą ARiMR o przepustowości od 4 Mb/s do 1 Gb/s. Realizacja kontraktu przewidziana została na 37 miesięcy. Jego łączna wartość to 17,8 mln zł brutto.

Exatel i TP pokonały w przetargu Netię oraz TK Telekom.