Raz na dwa miesiące poświęcę dzień na bycie latarnikiem Polski Cyfrowej – zadeklarował Michał Boni, dołączając tym samym do grona niemal dwóch tysięcy ochotników, którzy mają nieść kaganek cyfrowej oświaty w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans prowadzonego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Celem latarników jest przekazywanie wiedzy oraz umiejętności związanych z korzystaniem z sieci, a także informowanie o rozmaitych korzyściach – od finansowych po społeczne i towarzyskie – płynących z uczestnictwa w internecie

Stowarzyszenie Miasta w Internecie w ubiegłym roku wygrało przetarg zorganizowany przez ówczesne ministerstwo infrastuktury na prowadzenie działań związanych z rozbudzaniem świadomości cyfrowej Polaków w ramach tzw. projektu systemowego, na co ma do dyzspozyji około 15 mln zł. Jednym z jego celów jest dotarcie w ciągu dwóch lat z cyfrową edukacją do niemal 2500 polskich gmin. Zadanie to ma być powierzone 2600 cyfrowym latarnikom – lokalnym liderom, którzy rozpoczną pracę od podstaw z grupą wykluczonych cyfrowo.