Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił podsumowujący etap konsultacji obszarów interwencji dla projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Dokumenty dostepne są pod adresem: http://bip.umwd.dolnyslask.pl, a uwagi można zgłaszać do 15 czerwca tego roku.

Projekt DSS przewiduje budowę sieci szkieletowo-dystrybucyjnej o długości 1750 km, która obejmie swoim zasięgiem wszystkie 29 powiatów województwa.  Ponad 90 proc.  przebiegu budowanej sieci znajdować się będzie w pasie terenów kolejowych będących w zarządzie grupy PKP, co ma przyspieszyć inwestycje. Wykonawcą sieci jest konsorcjum zorganizowane przez firmę Wasko.