Konsorcjum Surfland Systemy Komputerowe (lider) i Asseco Poland złożyło najlepszą ofertę w przetargu nieogranicznym ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na modernizację sieci teleinformatycznej samorządowej instytucji.

O zamówienie zabiegało dwa konsorcja. Oprócz Surflandu i Asseco Poland ofertę złożyło też konsorcjum NextiraOne Polska (lider) i Cyfrowe Sieci Multimedialne (spółka ze Stalowej Woli). Oferta została jednak odrzucona. Zamawiający wyjaśnił to faktem, że konsorcjum „nie wykazało spełnienia warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia”.

Surfland i Asseco Poland za wykonanie zadania oczekują 17,2 mln zł brutto. Przegrani chcieli 21 mln zł brutto. Umowa ze zwycięskim konsorcjum nie została jeszcze podpisana. Podobnie nie został jeszcze parafowana umowa pomiędzy członkami konsorcjum. Zadanie musi zostać zrealizowane w ciągu 18 miesięcy od parafowania kontraktu.