Miasto Rybnik wybrało ofertę Z.P.H.U. Techbud Małgorzata Firyn w przetargu na realizację projektu „Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku – etap II” – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Zadanie obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji projektowej, wybudowanie zaprojektowanej kanalizacji teletechnicznej o długości ok 43 km, dostawę i montaż kabli światłowodowych, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych do budowanej sieci w 47 punktach końcowych oraz montaż i uruchomienie 5 infokiosków.

Wartość zamówienia określono na 5,83 mln zł netto. Budżet przygotowany przez samorządowców miał wartość 9,04 mln zł netto. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Województwa Śląskiego (RPO).

Przetarg miał charakter otwarty. Startowało w nim aż dziesięć podmiotów. Najdroższą ofertę złożyła firma Technitel Polska, która za wykonanie zadania chciała 11,37 mln zł.