– Choć należy się spodziewać pewnego spowolnienia, a w niektórych regionach nawet spadku, to globalne przychody z ruchu SMS będą rosły w ciągu najbliższych 5 lat w tempie po 3 proc. rocznie – przewiduje prognoza firmy badawczej Informa Telecoms&Media. W 2016 r. Europa będzie pod względem przychodów największym regionalnym rynkiem. Jego wartość wyniesie 174,1 mld dolarów.

Informa przewiduje, że w 2016 r. globalny wolumen wiadomości SMS wyniesie 9,4 bln, co oznaczałoby wzrost o 59 proc. w stosunku do 2011 r.

– Właściwe kształtowanie taryf przez operatorów pozwoli im obronić przychody z SMS. Jednym ze sposobów jest oferowanie pakietów ze zbalansowaną liczbą minut połączeń głosowych, SMS i mobilnej transmisji danych – mówi Pamela Clack-Dickson, analityk w Informa Telecoms&Media.

Niemniej Informa nie przeczy, że mobilne komunikatory będa ograniczac rozwój rynku SMS. Firma badawcza przewiduje, że do 2016 r. wolumenowy udział SMS w całym mobilnym ruchu tekstowym spadnie z 64,1 proc. do 42,1 proc., podczas gdy udział informacji z  komunikatorów wzrośnie z 17,1 proc. do 34,6 proc. (drugim co do wielkości segmentem będzie mobilny e-mail).

Operatorzy sieci komórkowych zachowają jednak do 2016 r.  54 proc. przychodów (8,7 mld dolarów) z rynku mobilnych komunikatorów, podczas gdy na niezależnych wydawców tego typu aplikacji (OTT) będzie przypadać 46 proc. (Informa nie podaje dokładnie źródeł przychodów poszczególnych kategorii przedsiębiorców).