Komenda Stołeczna Policji wybrała oferty Telekomunikacji Polskiej i Netii w przetargu na dzierżawę, przez trzy lata, łączy telekomunikacyjnych.tj.: transmisji danych, cyfrowych, analogowych na terenie Warszawy i powiatów: piaseczyńskiego, wołomińskiego, warszawsko-zachodniego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, pruszkowskiego, grodziskiego.

Konkurs podzielony był na trzy części. Pierwszą, dotyczącą dzierżawy łączy WAN, wygrała Telekomunikacja Polska (jako jedyna złożyła ofertę). Wartość umowy to 4,34 mln zł brutto.

Dzierżawą łączy cyfrowych zajmie się Netia (w tej części przetargu wpłynęły dwie oferty), za co dostanie 0,39 mln zł brutto. Dostawcą łączy analogowych będzie Telekomunikacja Polska (w konkursie wpłynęła tylko jedna oferta). Zainkasuje 0,52 mln zł brutto.