Średnia przepustowość stałych łączy szerokopasmowych wzrośnie na świecie niemal czterokrotnie z 9 Mb/s w 2011 r. do 34 Mb/s w 2016 r. – wynika z dorocznego badania Cisco Visual Networking Index (VNI) Forecast (2011-2016), w ramach którego Cisco opracowuje prognozy i analizuje wzrost ruchu IP oraz powiązane z nim tendencje na całym świecie. Systematczynie będzie też rosła liczba internautów, która w 2016 r. osiągnie blisko 3,4 mld i tym samym przekroczy  45 proc. prognozowanej przez ONZ liczby ludności na świecie.

Według prognoz ogólnoświatowy ruch IP wzrośnie w latach 2011-2016 niemal 4-krotnie z ok. 31 eksabajtów miesięcznie w 2011 r. do ok. 1,3 zetabajta rocznie lub 110 eksabajtów miesięcznie w roku 2016 (jeden zetabajt jest równoważny sekstylionowi bajtów lub trylionowi gigabajtów). Głównym czynnikiem powodującym zwiększanie się ruchu IP będzie wzrost popularności oglądania filmów wideo  online przez użytkowników indywidualnych. Cisco prognozuje, że w 2016 r. liczba widzów oglądających filmy wideo w Internecie wzrośnie na całym świecie do 1,5 mld osób (w 2011 r. były to 792 mln internautów).

Coraz częsciej z siecią będziemy się łączyć przez urządzenia mobilne. W 2011 r. komputery PC były źródłem 94 proc. ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych. Wskaźnik ten spadnie w 2016 r. do 81 proc., co uwidacznia wpływ coraz liczniejszych i bardziej różnorodnych urządzeń, takich jak tablety, smartfony itp., na sposób dostępu i korzystania z Internetu przez użytkowników indywidualnych i firmy.

Z raportu wynika, że liczba prywatnych użytkowników urządzeń mobilnych wzrośnie na całym świecie z 3,7 mld w 2011 r. do 4,5 mld w 2016 r. Najszybciej rozwijajacą się usługą wśród indywidualnych użytkowników urządzeń mobilnych ma być mobilne wideo  — liczba użytkowników ma tu wzrosnąć z 271 mln w 2011 r. do 1,6 mld w 2016 r.

Cisco nie potwierdza, że spadnie popularność SMS-ów. Wręcz przeciwnie z  prognozy wynika, że przesyłanie wiadomości tekstowych nadala będą najpopularniejszą usługą wśród użytkowników urządzeń mobilnych — w 2011 r. korzystało z niej 2,8 mld użytkowników (74 proc. użytkowników telefonów komórkowych wśród klientów indywidualnych), w 2016 r. ma to być natomiast 4,1 mld użytkowników (90 proc. indywidualnych użytkowników telefonów komórkowych).