Organizacja grupująca regulatorów krajowych rynków telekomunikacyjnych w Unii EuropejskiejBERECopublikowała swoje stanowisko odnośnie projektu decyzji regulacyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej dla 5. rynku telekomunikacyjnego, czyli rynku usług BSA. UKE planował m.in. zniesienie obowiązku świadczenia tej usługi przez Telekomunikację Polską na liniach optycznych. W kwietniu br. Komisja Europejska zakwestionowała ten pomysł i wszczęła tzw. II fazę postępowania konsolidacyjnego decyzji regulacyjnej. Jednym z elementów tego postępowania są konsultacje z BEREC.

– Na podstawie argumentów przedstawionych przez UKE w projekcie decyzji BEREC podziela obiekcje Komisji – napisał w swoim stanowisku BEREC.

Organizacja uważa, że – jak na razie – UKE nie udowodnił, że ma podstawy do postąpienia wbrew unijnym rekomendacjom odnośnie regulacji sieci NGA, choć przyznaje, że UKE nie ma obowiązku kierować w swoich decyzjach opiniami i rekomendacjami (ale musi uzasadnić, czemu tak robi).

BEREC uważa, że zorientowane kosztowo i obliczone na rozsądną stopę zwrotu dla inwestora regulowane usługi hurtowe zarówno stymulują inwestycje, jak i chronią rynkową konkurencję.

Postępowanie wyjaśniające decyzji dla rynku 5. powinno się zakończyć w lipcu.