Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przedstawiła propozycję nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego tak, aby za informacje udzielone organom uprawnionym do ich uzyskania tj. sądom i prokuraturom przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogli pobierać opłatę. Według PIIT państwo notorycznie zmusza branżę telekomunikacyjną do ponoszenia kosztów działania na jego rzecz.

– Uważamy również, że wprowadzenie minimalnych opłat polegających na zwrocie kosztów tych działań, wydatnie przyczyni się do zmniejszenia nadużywania dostępu do tych danych – pisze w swoim stanowisku PIIT.

Izba proponuje wprowadzenie rozsądnego cennika działań informacyjnych lub opłaty ryczałtowej. Alternatywą byłaby możliwość odliczenia od podstawy podatku dochodowego kosztów udzielania informacji na rzecz uprawnionych podmiotów.

PIIT wyraził opinię w powyższej sprawie w związku z procesem konsultacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Akt ten ma ograniczyć możliwość uzyskiwania danych z systemów teleinformatycznych przez uprawnione do tego organy.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, wedle danych UKE, w 2011 r. operatorzy dostarczyli uprawnionym organom dane w 1,8 mln przypadków (w znakomitej większości były to drobne i proste do uzyskania informacje).