Przegląd prasy – czwartek 21 czerwca

Publikacja: 21.06.2012 08:30

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Smartfonowy wyścig wkracza w Polsce w nowy etap

Michał Fura

Play atakuje Orange, T-Mobile i Plusa tanimi iPhone’ami. Konkurenci rzucają na rynek inne smartfony. Przekroczyć próg 8 mln klientów – to cel, jaki stawia sobie na ten rok Play, numer cztery na rynku komórkowym. Ma w tym pomóc agresywna oferta, która ma przebić to, co proponują konkurenci. Od dziś operator będzie sprzedawał iPhone’y o kilkaset złotych taniej niż inne sieci. – Użytkownicy iPhone’ów nie stanowią dużej grupy klientów, ale płacą najwyższe abonamenty – mówi DGP Joergen Bang-Jensen, prezes Playa.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=414536 (dostęp płatny)

Sam komputer już nie wystarczy

Aleksandra Kozicka-Puch

Zaawansowane systemy informatyczne (ICT) mogą pomóc w prowadzeniu biznesu i przynieść znaczne oszczędności. Stosowanie podstawowych narzędzi informatycznych jest w polskich firmach powszechne. Według ostatniego badania analizującej rynku w krajach Europy Środkowo-Wschodniej firmy PMR w sektorze polskich małych i średnich przedsiębiorstw pracuje ok. 1,5 mln komputerów. To dużo. W 2005 r. było ich o blisko pół miliona mniej. Jednak na ogromnej większości używanych w przedsiębiorstwach stacji zainstalowane są jedynie podstawowe programy. Pod względem zastosowania bardziej zaawansowanych, w istotny sposób wspomagających procesy biznesowe tzw. aplikacji ICT polskie małe i średnie przedsiębiorstwa znajdują się w europejskim ogonie.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=414432 (dostęp płatny)

VPN MPLS, czyli sześć klas dla niezawodnej i bezpiecznej komunikacji w biznesie

Zdzisław Nowak, prezes zarządu Exatela

Specyfika rozwiązań teleinformatycznych dla korporacji i wielooddziałowych firm powinna odzwierciedlać cele biznesowe oraz plany rozwojowe, strukturę organizacji i zróżnicowanie wykorzystywanych usług i aplikacji. Dlatego oczekiwania dużych przedsiębiorstw najczęściej koncentrują się na optymalizacji kosztów utrzymania sprzętu i infrastruktury niezbędnych do realizacji usług w oddalonych geograficznie oddziałach. Ważne dla firm są również możliwości efektywnego korzystania ze specjalizowanych aplikacji oraz wyeliminowanie przerw w dostępie do zasobów centralnych firmy. Wdrażane rozwiązanie teleinformatyczne powinno ułatwić również kreowanie wizerunku firmy jako innowacyjnej oraz zapewnić narzędzia do realizacji projektów marketingowych z użyciem nowoczesnych technik. Dodatkowo wymagania firm dotyczą wymiernych korzyści finansowych oraz najwyższej jakości usług.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=414434 (dostęp płatny)

[srodtytul]Gazeta Wyborcza/Wyborcza.biz[/srodtytul]

Apple ma płacić Samsungowi. Od każdego iPhone’a i iPada

Tomasz Grynkiewicz, Reuters

Kolejny wyrok w wojnie patentowej. Sąd w Hadze uznał, że Apple naruszył patenty należące do Samsung Electronics. Wysokość odszkodowania ma zostać wyliczona na podstawie sprzedaży iPhone’ów i iPadów na rynku holenderskim. Spór trwa od dawna, obie firmy ciągają się po sądach w kilkunastu krajach. Najpierw Apple pozwał Samsunga za kopiowanie wyglądu iPhone’a i iPada. Na to koreański producent odpowiedział pozwami o naruszenie patentów.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11979560,Apple_ma_placic_Samsungowi__Od_kazdego_iPhone_a_i.html

[srodtytul]Puls Biznesu/PB.pl[/srodtytul]

Złap kontrakt: Połóż gminne światłowody

Beata Motyssek

Starostwo Powiatowe w Mikołowie szuka firmy, która zaprojektuje, a następnie wybuduje w pięciu gminach sieć telekomunikacyjną opartą na kablach światłowodowych. Ma ona być gotowa do 15 października 2013 r. Gwarancja na roboty ma wynosić 5 lat. Wykonawca ma też dostarczyć 25-letnią gwarancję producenta na system kanalizacji i okablowania światłowodowego.

http://e.pb.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=128015# (dostęp płatny)

[srodtytul]Rzeczpospolita[/srodtytul]

Czytamy książki, ale cyfrowe

Magdalena Lemańska

Technologie. Polacy polubili e-booki. Nasz rynek wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu lat bardziej niż globalny, bo aż 11-krotnie. Pomoże moda na e-czytniki. Z prognoz PwC wynika, że miedzy 2011 i 2016 rokiem wpływy z elektronicznych książek (razem z podręcznikami) wzrosną w Polsce z 10 mln dol. do 106 mln dol. przy równoczesnym spadku wpływów ze sprzedaży papierowych książek liczonych łącznie z audiobookami (patrz wykres).

http://archiwum.rp.pl/artykul/1152694_Czytamy_ksiazki_ale_cyfrowe.html (dostęp płatny)

Na polskim rynku rządzi Samsung

Aleksandra Stanisławska

Po­la­cy, po la­tach gu­sto­wa­nia w ko­mór­kach No­kii, obec­nie naj­czę­ściej wy­bie­ra­ją smart­fo­ny Sam­sun­ga. Nasz ry­nek szyb­ko go­ni Eu­ro­pę Za­chod­nią, je­śli cho­dzi o udział smart­fo­nów w ogól­nej sprze­da­ży te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych. Jesz­cze w ubie­głym ro­ku za­awan­so­wa­ne ko­mór­ki sta­no­wi­ły jed­ną trze­cią ryn­ku, ale już w I kwar­ta­le 2012 ro­ku udział ten urósł do 47 proc. – po­da­je fir­ma ana­li­tycz­na IDC.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1152681_Na_polskim_rynku_rzadzi_Samsung.html (dostęp płatny)

Nowa wojna na smartfony

The Wall Street Journal

Apple i Google mają ponad 80 proc. globalnego rynku. Teraz polują na resztę. Apple wkracza na nowe rynki – ostatnio w USA w segment komórek sprzedawanych w systemie pre-paid. W ten sposób chce kontynuować swój wzrost sprzedaży iPhonów, iPadów i systemu operacyjnego iOS. Firma z siedzibą w kalifornijskim Cupertino pracuje też nad nowymi programami, m.in. cyfrowymi mapami, które dotąd były domeną Google’a.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1152682_Nowa_wojna_na_smartfony.html (dostęp płatny)

Oprogramowanie w chmurze zamiast na serwerach firmy

Barbara Mejssner

Coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z aplikacji za pośrednictwem Internetu, płacąc za to miesięczny abonament. Oprogramowanie niekoniecznie musi być zainstalowane na serwerach firmy. Można je po prostu wynająć na określony czas. Dostęp do aplikacji uzyskuje się przez przeglądarkę internetową. Płaci się za to miesięczny abonament lub zmienną kwotę naliczaną na podstawie ilości godzin używania programu.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1152240_Oprogramowanie_w_chmurze_zamiast_na_serwerach_firmy.html (dostęp płatny)

Klienci wciąż lubią papierową korespondencję

Grzegorz Łyś

Jeśli przedsiębiorstwo wysyła kilka tysięcy listów miesięcznie, powinno rozważyć zlecenie tej pracy firmie zewnętrznej. W urzędzie pocztowym kolejka, a ktoś długo stoi przed okienkiem, bo wysyła stos korespondencji firmowej wymagającej pokwitowania w książkach nadawczych. Inni klienci są zniecierpliwieni. Z kolei szef firmy nie jest zadowolony, że pracownik np. zamiast obsługiwać klientów, traci czas na poczcie. Problemów takich można uniknąć zlecając wysyłkę listów wyspecjalizowanej firmie.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1152241_Klienci_wciaz_lubia__papierowa_korespondencje.html (dostęp płatny)

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu