Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłosił przetarg na dostawę usług telefonii stacjonarnej. Złożą się na nie m.in. dzierżawa sześciu central telefonicznych w sześciu lokalizacjach w Krakowie, przejęcie i obsługa numerów abonenckich uniwersytetu i zapewnienie usług telefonii stacjonarnej. Wartość umowy szacowana jest na 1,6 mln zł netto.

Do tej pory – na mocy przetargu z 2008 r. – dostawcą uniwersytetu była Telekomunikacja Polska. Bieżący kontrakt także będzie realizowany przez 48 miesięcy. Po jego zakończeniu centrale i systemowe aparaty telefoniczne pozostaną własnością zamawiającego.

Kryterium udzielenia zamówienia będzie najniższa cena (TP inkasowała za usługi 1,2 mln zł). Zamawiający czeka na oferty do początku sierpnia br.