Pochodząca z Krosna spółka STIMO Niedzielski Sp.j. złożyła najlepszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Gminę Czerwieńsk na realizację projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

W ramach zlecenia wykonawca zaprojektuje i zbuduje radiową infrastrukturę dostępową szerokopasmowego internetu. W jej skład będą wchodziły m.in. stacje bazowe i punkty dostępowe. STIMO przygotuje też pomieszczenia na serwerownię i zainstaluje niezbędne urządzenia sieciowe.

Obszar objęty nową siecią dostępową będzie miał powierzchnię 50,57 km2 a obszar objęty siecią szkieletową I i II rzędu oraz dostępową łącznie 154,39 km2.

Wartość kontraktu, o który zabiegały trzy firmy, wynosi 3,68 mln zł brutto. Zostanie zrealizowany do końca kwietnia 2014 r. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych.