Urząd Miasta w Sulejówku woj. mazowiekcie wybuduje 10 km sieci światłowodowej w ramach projektu RPO województwa mazowieckiego 2007-2013. Całkowita wartość przedsięwzięcia to przeszło 2 mln zł, a unijne dofiansowanie to 1,7 mln zł.

Wybudowana sieć ma połaczyć urząd miasta oraz podległe mu jednostki (m.in. straż miejska, szkoły, MOPS) i będzie wykorzystywan m.in.do elektronicznego obiegu dokumentów. Wszystkie instytucje zostaną wyposażone w łącze o wysokiej przepustowości oraz telefony VOIP, umożliwiające bezpłatną komunikację telefoniczną między pracownikami.

Z myślą o mieszkańcach zainstalowane zostaną urządzenia WiFi, dzięki którym będzie można korzystać z portalu e-urząd oraz stron internetowych jednostek podległych urzędowi miasta. Ponadto w wybranych punktach pojawią się infomaty z dostępem do sieci miejskiej. Wybudowana sieć światłowodowa pozwoli także na stworzenie w mieście systemu monitoringu wizyjnego.