W minionym miesiącu Netia pięciokrotnie informowała o transakcjach sprzedaży akcji spółki, jakich dokonywali jej menedżerowie: członkowie zarządu, jak również osoby spoza tego grona.

Łącznie w czerwcu sprzedali oni prawie 1,1 mln akcji za łączną cenę 6,3 mln zł. Średnia arytmetyczna cena sprzedanych akcji wyniosła ok. 5,86 zł za jeden walor. Dla porównania dzisiaj kurs spółki oscyluje między 5,80 zł a 5,90 zł.

Od końca 2008 r. kurs akcji Netii znajduje się w średniookresowym trendzie wzrostowym. Biorąc jednak pod uwagę okres ostatnich 12 miesięcy kurs nie zmienia się znacząco. Dzisiaj akcje Netii są poniżej rocznego maksimum z początku kwietnia na wysokości ok. 6,50 zł.

Dwa tygodnie temu Bank Pekao wydał rekomendację „kupuj” dla akcji operatora z ceną docelową 7,9 zł. W kwietniu br. zaś po rynku rozeszła się pogłoska, że konsorcjum funduszy inwestycyjnych ogłosi wezwanie na przejęcie kontrolnego pakietu operatora. Oba czynniki – teoretycznie – implikują dalszy wzrost wartości akcji Netii poza ostatnie maksymalne poziomy.