28 proc. wszystkich zamówień na linie WLR przypadło w maju bieżącego roku na Netię i Telefonię Dialog – wynika z naszych informacji. Z tego odsetka 17 proc., to zamówienia na rzecz klientów Netii, a 11 proc. na rzecz klientów Dialogu.

Drugie miejsce w maju pod względem liczby zamówień na WLR zajęła Telekomunikacja Novum. Ciekawe, że wciąż aktywny na tym rynku (przynajmniej w maju)  jest Niezależny Operator Międzystrefowy, chociaż jego właściciel Exatel, oficjalnie nie wyraża dużego zainteresowania rynkiem detalicznym. Według naszych informacji niewielkie udziały, na poziomie „małych, pojedynczych procentów”, miała w maju także Polska Telefonia Cyfrowa.

Telekomunikacja Polska nie publikowała jeszcze informacji o liczbie linii WLR w II kwartale br., zresztą operator nigdy nie podaje informacji o liczbie zamówień (przyłączeniach brutto) w danym okresie sprawozdawczym, tylko o liczbie wszystkich linii na koniec okresu.

W 2011 r. jednak TP raportowała wzrost liczby linii WLR o 119 tys. netto, a w I kw. 2012 r. o 42 tys. netto. Jak widać, ten rynek wciąż rośnie.