Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłosiła listę wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.4 PO IG (budowa sieci ostatniej mili), które wpłynęły do WWPE w trybie I rundy aplikacyjnej 2012 r.

Na liście znajdują się 193 projekty, choć niektóre z firm ubiegają się o dofinansowanie na kilka projektów (choć mogły składać tylko jeden wniosek w jednym województwie). Sporo wniosków złożyły firmy chcące dostarczać internet drogą satelitarną.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w I rundzie 2012 wynosi ponad 58 mln zł. WWPE nie podała, kiedy ogłosi listę zatwierdzonych do dofinansowania wniosków z tej listy.