Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił przetarg na wybór firmy, która będzie świadczyła na jego rzecz usługi transmisji danych (dla wszystkich jednostek organizacyjnych instytucji) oraz usługi Wi-Fi (dla warszawskiej centrali). Kontrakt będzie realizowany przez cztery lata od udzielenia zamówienia nie wcześniej jednak niż od 1 lutego 2013 r.

Konkurs ma charakter otwarty. Na podstawie wadium (100 tys. zł), które muszą wnieść podmioty zainteresowane umową, jej wartość można szacować na ok. 3 mln zł.

Przy wyborze najlepszej oferty cena będzie miała 55-proc. wagę. Drugim kryterium wyboru będzie technologia realizacji łączy dostępowych.

Termin składania ofert mija 22 sierpnia.