Raport Deloitte: do 2020 r. szybki Internet może dodać PKB 106 mld zł

Publikacja: 19.07.2012 11:21

Firma doradcza Deloitte opublikowała dziś raport przygotowany przez zespół makroekonomiczny i TMT na zlecenie Polskiej Telefonii Cyfrowej, w którym przedstawiła analizę wpływu szerokopasmowego Internetu na gospodarkę.

Deloitte skupił się przy tym na mobilnym dostępie. W najbardziej optymistycznym scenariuszu, nazwanym przez ekspertów „scenariuszem skoku cyfrowego”, w 2020 r. udział „Internetu” (czyli gospodarki opartej i związanej z dostępem do Internetu) w  PKB może wzrosnąć do 13,1 proc. , czyli 345 mld zł. Scenariusz ten zakłada bardzo szybkie wdrożenie innowacyjnej technologii szybkiego mobilnego dostępu do Internetu praktycznie na terenie całego kraju i osiągnięcie 95 proc. zasięgu od 2016 r. (dodatkowe 10 proc. zasięgu w porównaniu ze scenariuszem dynamicznym).  – Spodziewamy się tu efektu kuli śnieżnej, dzięki czemu liczba użytkowników Internetu sięgnie w 2020 r. 28 mln – mówi Maciej Klimek, starszy menedżer w grupie TMT w dziale konsultingu Deloitte.

Na te 28 mln użytkowników złoży się 8,5 mln abonentów internetu stacjonarnego, który, zdaniem firmy doradczej nie ma już dużego potencjału wzrostu. Pozostałe 19,5 mln to dostępy mobilne.

W scenariuszu dynamicznym, zakładającym przyspieszone wdrożenie innowacyjnej technologii szybkiego mobilnego dostępu do Internetu oraz osiągnięcie 85 proc. zasięgu do 2014 r. Tu udział Internetu w PKB w 2015 r. może wzrosnąć do 7,7 proc. i do 10,2 proc. w 2020 r.

W scenariuszu bazowym, zakładającym utrzymanie dotychczasowych trendów w rozwoju Internetu i osiągnięcie 80-proc. zasięgu mobilnego Internetu w 2018 r., udział Internetu ma wzrosnąć do 7,1 proc. PKB w 2015 r. i 9,5 proc. w roku 2020.

Według Deloitte, w 2010 r., gdy dostęp do Internetu miało 9 mln Polaków, udział ten wyniósł 4,8 proc., czyli 68 mld zł. Doradcza firma tłumaczy, że jej wyniki są wyższe od innych dostępnych wyników badań, w związku z tym, że przyjęła inną, wnikliwszą metodologię.

Analizy Deloitte dowodzą, że między rozwojem Internetu a wzrostem PKB jest korelacja. W dynamicznym scenariuszu, uważają eksperci, do 2020 r. gospodarka Polski mogłaby zyskać łącznie blisko 40 mld zł więcej niż w scenariuszu bazowym. Zaś w scenariuszu skoku cyfrowego, korzyść ta osiąga wartość 106 mld zł dodatkowego skumulowanego PKB wytworzonego do 2020 r.

Jak podkreślał Rafał Antczak, członek zarządu Deloitte, jedno z istotnych założeń przyjętych do analiz to, że część gospodarki związana z Internetem dziś, nie będzie z czasem wypierać innych obszarów.

– Dużą rolę w realizacji scenariusza skoku cyfrowego ma sektor publiczny – mówił Antczak. – Druga istotna rzecz, to decyzje umożliwiające budowanie infrastruktury. Mogą to zrobić tylko firmy prywatne, ale firmy prywatne zrobią to, gdy będą widziały perspektywę wypracowania zysku – dodawał.

Deloitte wierzy tu przede wszystkim w kapitał prywatny i przede wszystkim w technologie mobilne. – Nikt nie będzie ciągnął kabla do dwóch domów na wsi. Nikt tego nie zrobi. Może za wyjątkiem państwa – odpowiadał na pytanie o rolę operatorów stacjonarnych.

Eksperci Deloitte podkreślali, że przygotowane scenariusze pokazują, co można by zrobić. Nie przykładali do nich wag i prawdopodobieństwa.

Firma doradcza Deloitte opublikowała dziś raport przygotowany przez zespół makroekonomiczny i TMT na zlecenie Polskiej Telefonii Cyfrowej, w którym przedstawiła analizę wpływu szerokopasmowego Internetu na gospodarkę.

Deloitte skupił się przy tym na mobilnym dostępie. W najbardziej optymistycznym scenariuszu, nazwanym przez ekspertów „scenariuszem skoku cyfrowego”, w 2020 r. udział „Internetu” (czyli gospodarki opartej i związanej z dostępem do Internetu) w  PKB może wzrosnąć do 13,1 proc. , czyli 345 mld zł. Scenariusz ten zakłada bardzo szybkie wdrożenie innowacyjnej technologii szybkiego mobilnego dostępu do Internetu praktycznie na terenie całego kraju i osiągnięcie 95 proc. zasięgu od 2016 r. (dodatkowe 10 proc. zasięgu w porównaniu ze scenariuszem dynamicznym).  – Spodziewamy się tu efektu kuli śnieżnej, dzięki czemu liczba użytkowników Internetu sięgnie w 2020 r. 28 mln – mówi Maciej Klimek, starszy menedżer w grupie TMT w dziale konsultingu Deloitte.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu