Pierwszy wyrok NSA w sporze o częstotliwości LTE Solorza-Żaka

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił dziś niekorzystny wyrok dla grupy Zygmunta Solorza-Żaka wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w lutym 2011 roku. WSA uchylił wtedy decyzje rezerwacyjne na częstotliwości 1800 MHz (LTE) dla spółek Mobyland i CenterNet.

Publikacja: 26.07.2012 11:55

– Sąd uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje do ponownego rozpatrzenia WSA – ogłosiła dziś sędzia Marzenna Zielińska prezentując decyzję NSA.

Wprawdzie, jak oceniają prawnicy, sprawa będzie się toczyć jeszcze około 2 lat, ale jednak w tym czasie spółki Mobyland i CenterNet będą mogły dalej działać i znikło zagrożenie dla szykowanego właśnie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej przetargu na częstotliwości 1800 MHz.

Rozstrzygnięta dziś przez NSA sprawa, to postępowanie, w którym Polska Telefonia Cyfrowa (T-Mobile), a pierwotnie także Polkomtel (Plus) domagały się odmowy rezerwacji częstotliwości dla spółek CenterNet i Mobyland, zależnych od NFI Midas. Na wniosek PTC i Polkomtela, 11 lutego 2011 r. WSA uchylił decyzje rezerwacyjne wydane przez UKE dla CenterNetu i Mobylandu.

WSA stwierdził, że obie skargi: PTC i Polkomtela są uzasadnione, ale z dwóch różnych powodów.  Padły wówczas argumenty dotyczące kwestii proceduralnych, takich jak to, czy spółka Mobyland mogła objąć rezerwację, choć w przetargu startowała spółka Tolpis (poprzednik prawny Mobylandu).

Od tej decyzji WSA  odwołały się zarówno UKE, CenterNet, Mobyland, jak i PTC (która jednak domagała się zmiany treści uzasadnienia wyroku).  Polkomtel, który należy dziś – podobnie jak NFI Midas – do Zygmunta Solorza-Żaka  – wycofał zaś skargę.

Dziś przed godziną 9.30, o której zaczęło się posiedzenie NSA, przedstawiciele UKE wskazywali, że sąd może uchylić decyzję WSA i  albo oddalić skargę PTC, albo oddać sprawę do ponownego rozpatrzenia w niższej instancji.

Już na rozprawie, pełnomocnicy UKE, Mobylandu i CenterNetu podtrzymali swoje wcześniejsze wywody oraz złożyli wnioski o odrzucenie skargi kasacyjnej PTC. Pełnomocnik PTC wniósł za to o oddalenie skarg prezesa UKE, Mobylandu i CenterNetu i podtrzymał swoją.

NSA ostatecznie oddalił skargę PTC na uzasadnienie wyroku WSA.

Dzisiejsze rozstrzygnięcie nie jest bez znaczenia nie tylko dla NFI Midas, ale także dla losów przygotowywanego przez UKE tegorocznego przetargu na częstotliwości 1800 MHz.

UKE, jak mówiła prezes Magdalena Gaj, przyjął że celem przetargu jest wyrównanie stanu posiadania częstotliwości między operatorami działającymi w Polsce. Jeśli Mobyland i CenterNet utraciłyby dziś rezerwacje, podział pasma między telekomy zmieniłby się i zmieniłby się też cel, a być może i kształt  przetargu.

Teoretycznie Mobyland i CenterNet, w takiej sytuacji mogłyby wziąć w przygotowywanym przetargu i ich oferta nie zostałaby obarczona punktami ujemnymi za posiadanie częstotliwości z zakresu 1800 MHz.

PTC walczy o odwołanie wyniku przetargu z 2007 r. jeszcze w jednym postępowaniu: o słynną parafkę. Z powodu jej braku UKE nie przepuścił oferty PTC w 2007 r. do etapu, w którym propozycje podlegały ocenie merytorycznej. PTC odwołała się, a sąd nakazał UKE powtórzyć przetarg. Urząd zrobił to, ale w części. PTC domagała się wszczęcia przetargu od początku i uzyskała w czerwcu br. wsparcie WSA. Sąd II instancji wypowie się w tej kwestii dopiero w połowie 2013 r.

– Sąd uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje do ponownego rozpatrzenia WSA – ogłosiła dziś sędzia Marzenna Zielińska prezentując decyzję NSA.

Wprawdzie, jak oceniają prawnicy, sprawa będzie się toczyć jeszcze około 2 lat, ale jednak w tym czasie spółki Mobyland i CenterNet będą mogły dalej działać i znikło zagrożenie dla szykowanego właśnie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej przetargu na częstotliwości 1800 MHz.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu