Krakowska firma Wind Mobile podała, że jeden z operatorów komórkowych podpisał z nią umowę na dostarczanie treści multimedialnych w ramach usługi Open Ringback.

Dzięki tej usłudze Wind Mobile chce rozszerzyć halodzwonków w Polsce, angażując do współpracy partnerów mediowych oraz dostawców muzyki cyfrowej.

„Mimo, iż rynek halodzwonków w Polsce jest najbardziej rozwinięty na tle całej Europy, to barierą dalszego rozwoju usługi w Polsce był brak standaryzacji usługi z punktu widzenia abonenta. U każdego z operatorów sposób aktywacji usługi przebiegał inaczej, różne były bazy dostępnych utworów oraz brak jednolitego mechanizmu zarządzania dla dostawców treści. Open Ringback jest inicjatywą Wind Mobile mającą na celu standaryzację usługi halodzwonki zarówno na poziomie technicznym, jak i biznesowym” – podaje Wind Mobile.

Według spółki, dzięki Open Ringback dostawcy treści oraz partnerzy mediowi mogą oferować halodzwonki abonentom niezależnie od sieci.

Wind Mobile szacuje, że halo dzwonki odpowiadają za 50 proc. plików muzyki cyfrowej sprzedawanej w Polsce.