Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce poszerzyć listę ekspertów biorących udział w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów z 8. osi europejskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, m.in. 8.3 POIG (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu) i 8.4 POIG (zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili).

Ma to m.in. związek z tym, że resortowi zależy, aby wykorzystać w jak największym stopniu środki, które zostały w tych programach i  sprawniej  przeprowadzać konkursy, które będą organizowane.

Resort ogłosił więc nabór na ekspertów, którzy będą brać udział w ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach tych działań oraz w wydawaniu opinii i interpretacji w sprawach bezpośrednio związanych z wdrażaniem projektów.

Zainteresowani mogą zgłaszać swe kandydatury do 21 sierpnia.