Wydatki reklamodawców na marketing w wyszukiwarkach nie spadają, z tendencją wzrostową w obszarze urządzeń mobilnych, ponieważ wskaźniki konwersji w przypadku tabletów są wyższe niż w przypadku komputerów stacjonarnych. W efekcie specjaliści od marketingu będą prawdopodobnie kierowali więcej środków na reklamę w wyszukiwarkach na urządzenia mobilne, zwłaszcza na tablety, aby zwiększyć zwrot z inwestycji w reklamę – to jeden z wnisoków raportu z raportu Adobe Digital Index, zawierającego opis sytuacji w branży reklamy cyfrowej w II kwartale 2012 r. oraz prognozę do końca roku.

Ciekawe trendy autorzy raportu zauważają wśród użytkowników tabletów. Według nich ruch mobilny, zwłaszcza generowany przez tablety, nadal daje reklamodawcom duże możliwości. Wprawdzie wskaźnik CPC (Cost Per Click — koszt za kliknięcie ) jest dla tabletów nadal gorszy niż dla komputerów stacjonarnych, ale wskaźniki konwersji były o 20 proc. wyższe. Oznacza to, że specjaliści od marketingu mogą znacznie zwiększyć zwrot z inwestycji przez ukierunkowanie wydatków na reklamę wyświetlaną na tabletach.

Raport odnotowuje, że reklama w wyszukiwarkach nadal się rozwija, zarówno w USA, jak i w Europie i jest ważnym kanałem marketingu cyfrowego. W USA wydatki na marketing w wyszukiwarkach wzrosły o 13 proc. w ujęciu rok do roku, a zwrot z inwestycji stale się poprawia. Także w Wielkiej Brytanii i Niemczech odnotowano znaczny wzrost wydatków na marketing w wyszukiwarkach — odpowiednio o 18 proc. i 12 proc. proc. w porównaniu z rokiem poprzedn

Raport przewiduje, że wydatki w USA na marketing w wyszukiwarkach będą wzrastać w tempie 10–15 proc. rok do roku. Można też oczekiwać 15-procentowego wzrostu w Wielkiej Brytanii i Niemczech, czyli na dwóch największych w Europie e-rynkach. Natomiast ruch generowany przez tablety i smartfony (z którym według prognozy pod koniec roku będzie związanych 16-20 proc. wszystkich wydatków na marketing w wyszukiwarkach) będzie na koniec roku stanowił 20 proc. całego ruchu w Internecie.