Dom Maklerski IDMSA w raporcie wydanym 29 lipca br. podtrzymał zalecenie „trzymaj” dla akcji grupy Tella, dystrybuującej produkty i usługi sieci komórkowych (głównie Orange). Pozostawiło też bez zmian wycenę akcji firmy (to nadal 12,5 zł).

Analitycy obniżyli natomiast roczne prognozy finansowe dla spółki.

Biuro przewiduje, że szybciej: nie w 2013 r., ale już w tym roku, roczne przychody grupy mogą spaść. Maklerzy prognozują więc, że grupa zamknie ten rok 282,2 mln zł przychodów (w 2011 r. wyniosły 287,7 mln zł). Spodziewają się też lekkich spadków EBITDA i zysku operacyjnego do odpowiednio: 13,8 mln zł i 12,2 mln zł (z 14,7 mln zł i 12,6 mln zł).

Podkreślają, że w II kw. br. zyski grupy zostały odbudowane po słabym I kw. br., ale wątpią, czy to wystarczy, aby w całym 2012 r. udało jej się utrzymać wynik netto na poziomie z 2011 r. (wyniósł 9,4 mln zł).

Według DM IDMSA, przychody grupy Tella w II kw. urosły o 6 proc. do około 69 mln zł, dzięki wyższym wpływom prowizyjnym od sprzedaży usług komórkowych klientom kontraktowym, przy jednoczesnym spadku przychodów z zestawów pre-paid, telefonów komórkowych i innych akcesoriów. Według biura, w II kw. br. zysk netto spółki mógł wynieść 2,7 mln zł, o 27 proc. więcej niż rok wcześniej.