– W ciągu dwóch tygodni powinniśmy móc oficjalnie poinformować, który z vendorów będzie drugim obok Ericssona dostawcą infrastruktury dla Polkomtela. Praktycznie ten podmiot został wybrany, ale musimy jeszcze skończyć negocjowanie treści umowy. Do tego czasu obowiązuje nas poufność – mówi Wojciech Pytel, członek zarządu operatora sieci Plus.

Według nieoficjalnych informacji, i wbrew rynkowym spodziewaniom, drugim dostawcą Polkomtela będzie nie Huawei, ale NokiaSiemens Networks. Chociaż porozumienie z dostawcą zdaje się zaawansowane, to jednak dzisiaj nie można go uznawać za całkowicie przesądzone. Wedle partnerów Polkomtela ma on zwyczaj negocjowania merytorycznych zmian do treści porozumienia na – wydawałoby się – formalnym etapie uzgadniania zapisów umowy. Z tego powodu rynek jeszcze nie przesądza, kto będzie drugim dostawcą.

Wartość całej umowy Polkomtela z obydwoma dostawcami można szacować na poziomie 1-1,5 mld zł w ciągu trzech lat. Umowa z Ericssonem obejmuje dostawę i utrzymanie urządzeń sieci radiowego dostępu i sieci szkieletowej.

Jutro rpkom.pl opublikuje wywiad z Wojciechem Pytlem m.in. na temat efektów restrukturyzacji Polkomtela, poziomu zadłużenia firmy, trendów na rynku komórkowym itp