UKE: jest stanowisko o przetargu 1800 MHz, przetarg za kilka dni

Publikacja: 08.08.2012 09:43

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawiła stanowisko w sprawie uwag i opinii nadesłanych w ramach konsultacji projektu dokumentacji przetargowej na pięć rezerwacji częstotliwości dla mobilnych usług telekomunikacyjnych w paśmie 1800 MHz.

Zgodnie z tym, co mówiła nam w wywiadzie Magdalena Gaj, prezes UKE, regulator uznał część postulatów i uwag, zgłoszonych przez telekomy i ich przedstawicieli.

W treści dokumentacji przetargowej  zmianie ulegnie wzór, na podstawie którego przyznawana będzie punktacja z tytułu kryterium zachowania warunków konkurencji.

Okresu na jaki zostanie udzielona rezerwacja zostanie wydłużony z 10 na 15 lat, a termin na składanie ofert w przetargu będzie wynosił minimum 60 dni.

Ustalając pułap zaangażowania inwestycyjnego Prezes UKE uwzględnił wyniki analizy danych przedstawianych w sprawozdaniach przedsiębiorców telekomunikacyjnych w latach 2009 – 2011, z których wynika, że nawet kwota 100 mln zł w skali roku nie stanowi bariery dla podmiotów prowadzących inwestycje na rynkach telekomunikacyjnych. Kwota ta zwiększa prawdopodobieństwo, iż rezerwacja częstotliwości po przeprowadzonym przetargu zostanie dokonana na rzecz podmiotu wiarygodnego, o co wielokrotnie postulowali uczestnicy rynku telekomunikacyjnego.

Dodatkowo termin obowiązkowego rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości będących przedmiotem przetargu i rozpoczęcia komercyjnego oferowania usług telekomunikacyjnych z ich wykorzystaniem będzie określony na nie później niż 12 miesięcy od daty otrzymania rezerwacji częstotliwości.

Prezes UKE podtrzymała stanowisko, że połączenie posiadanych zasobów z pasma 900 MHz z będącymi przedmiotem przetargu częstotliwościami z pasma 1800 MHz będzie korzystne dla dalszego rozwoju konkurencji na rynku mobilnych usług telekomunikacyjnych.

– Warunki przetargu będą umożliwiały wykorzystanie udostępnianego zasobu częstotliwości jako impulsu rozwojowego zarówno w zakresie upowszechnienia nowych technologii, jak i organizacji rynku i rozwoju konkurencji – mówi cytowana w komunikacie urzędu Gaj. – Podmioty, które posiadają już rezerwację częstotliwości przeznaczonych na realizację mobilnych usług telekomunikacyjnych, będą miały szansę rozszerzenia wykorzystywanego zasobu częstotliwości celem wdrożenia nowych technologii. Jednocześnie warunki przetargu będą stwarzały szansę podjęcia działalności dla nowych i wiarygodnych podmiotów planujących w Polsce rozpoczęcie świadczenia mobilnych usług telekomunikacyjnych.

UKE zapowiada też, że po przeprowadzeniu przetargu dokona rezerwacji częstotliwości biorąc pod uwagę ewentualne stanowiska wyłonionych podmiotów zawarte we wnioskach o rezerwację. W szczególności mogą one dotyczyć dokonania przydziału konkretnych zakresów częstotliwości w sposób zapewniający przyległość bloków częstotliwości podmiotu wyłonionego w przetargu.

– Podzielam stanowiska z konsultacji, że w celu poprawy efektywności wykorzystywania zasobów pasma 1800 MHz należałoby przeprowadzić refarming częstotliwości, tak aby zapewnić podmiotom posiadającym rezerwacje w tym paśmie w miarę ciągłe bloki częstotliwości – potwierdza Gaj. – Jednakże takie nasze działanie wymagałoby zgodnego wniosku wszystkich operatorów posiadających rezerwacje w paśmie 1800 MHz – dodaje.

UKE odniosło się do postulatów operatorów w poniższym dokumencie.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawiła stanowisko w sprawie uwag i opinii nadesłanych w ramach konsultacji projektu dokumentacji przetargowej na pięć rezerwacji częstotliwości dla mobilnych usług telekomunikacyjnych w paśmie 1800 MHz.

Zgodnie z tym, co mówiła nam w wywiadzie Magdalena Gaj, prezes UKE, regulator uznał część postulatów i uwag, zgłoszonych przez telekomy i ich przedstawicieli.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy