Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wybrał oferty Integrated Solutions (firma w 100 proc. zależna od Telekomunikacji Polskiej), Compu i OPTeamu w ramach przetargu na dostawę urządzeń sieciowych (są częścią projektu „Informatyzacja Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (etap II)”.

Integrated Solutions dostarczy klientowi infrastrukturę sprzętowo-programową sieci bezprzewodowego dostępu do internetu oraz wykona jej montaż w wybranych budynkach za co dostanie blisko 1 mln zł brutto (o tę część umowy rywalizowało cztery firmy).

Comp, pokonując dwóch rywali, wygrał przetarg na dostawę infrastruktury sprzętowej sieci bezprzewodowego dostępu do internetu. Wartość tej części projektu wyceniono na 1,19 mln zł.

Rzeszowski OPTeam zajmie się dostawą, instalacją i uruchomieniem systemu zarządzania dostępem do sieci bezprzewodowego dostępu do internetu (SZD eduroam). Otrzyma za to 0,33 mln zł. O zamówienie rywalizowała jeszcze jedna firma.

Łącznie UMSC zapłaci wymienionym podmiotom 2,52 mln zł brutto.