Komisja Europejska postawiła weto przeciwko planom czeskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego (Cesky Telekomunikacny Urad, CTU) – co do włączenia w definicję hurtowego rynku  szerokopasmowego usług świadczonych po radiowych liniach WiFi oraz na infrastrukturze operatorów sieci kablowych. Zdaniem Komisji CTU nie wykazał logicznie, że stanowią substytut usług w sieciach xDSL oraz FTTx, skoro nikt ich dzisiaj nie świadczy.

Z praktycznego punktu widzenia przyjęcie definicji CTU oznaczałoby zdjęcie obowiązków regulacyjnych z czeskiego operatora zasiedziałego Telefoniki (dawniej Cesky Telecom) na znaczącym obszarze kraju.

CTU zaproponowało bowiem nowy reżim regulacyjny, w ramach którego na obszarach, gdzie rywalizuje co najmniej trzech operatorów infrastrukturalnych (z uwzględnieniem sieci WiFi i CATV) obowiązki regulacyjne zostałyby z Telefoniki zdjęte (bo tam nie miałaby już znaczącej pozycji rynkowej). Na pozostałych obszarach obowiązki regulacyjne pozostałyby, ale bez kalkulacji kosztów i jasnej definicji statusu hurtowego linii FTTH.

Komisja nie neguje możliwości geograficznej segmentacji rynków szerokopasmowych w Czechach, ale odrzuca zasady, jakimi w aktualnym projekcie kierował się CTU.